Алтайські вчені допомагають у вирішенні екологічних проблем планети

0
22

Вчені алтайського державного університету в рамках робіт центру космічного моніторингу алтгу вирішують завдання, що сприяють вирішенню глобальної проблеми зміни клімату на планеті.

Сьогодні добре відомо, що видобуток нафти на кожному родовищі супроводжується виділенням попутного нафтового газу, частина якого спалюється в факельних установках в місцях видобутку нафти, а також на інших етапах її переробки. За оцінками національного управління океанічних і атмосферних досліджень сша в 2015 р.в 88 країнах світу функціонувало 13605 факельних установок, де щорічно спалюється близько 140 мільярдів кубометрів газу, що призводить до викиду близько 300 мільйонів тонн co2.

Слід зазначити, що спалювання попутного нафтового газу призводить до викидів в атмосферу крім co2 і метану, окису азоту, сірчистого ангідриду, сажі та інших токсичних компонентів, а також до теплового впливу на підстилаючу поверхню в районі розташування факельних установок. Ці викиди впливають на клімат, навколишнє середовище та стан здоров’я людей, як на регіональному рівні, так і в глобальному масштабі.

Над вирішенням цих завдань за даними, одержуваними з супутників, і оброблюваним в центрі космічного моніторингу алтгу, працюють вчені опорного вузу алтайського краю. Вони ведуть регулярні спостереження за факельними установками і емісією парникових газів на великій території західного сибіру, завдяки розробленій ними супутникової технології оцінки обсягу спалюваного попутного нафтового газу в факельних установках.

Реалізована супутникова технологія дозволяє дистанційно визначати ряд характеристик факельних установок: температуру спалюваної суміші, площу факела, потужність джерела теплового випромінювання і обсяг спалюваного попутного нафтового газу.

Моніторинг здійснюється в нічний час у видимому і ближньому/тепловому іч-діапазонах. Директор центру космічного моніторингу алтгу, професоранатолій олексійович лагутін назвав перевагою нової технології — її легку застосовність для порівняльного аналізу великої кількості джерел викидів одночасно на значних територіях, у тому числі у важкодоступних районах.

На думку дослідників, дана технологія цікава як нафтогазовим компаніям росії, так і органам державної влади, в чиї компетенції входять питання державного регулювання викидів парникових газів.

В даний час розроблена фахівцями центру космічного моніторингу алтгу технологія застосовується для реалізації проекту з оцінки емісії парникових газів підприємствами нафтової промисловості на території західного сибіру.

Дані цього проекту допоможуть зрозуміти, як і наскільки слід скорочувати обсяги викидів парникових газів, а також стануть інформаційною базою хімічної транспортної моделі центру, що дозволяє прогнозувати вміст парникових газів в атмосфері регіону в найближчі два десятиліття в рамках декількох сценаріїв еволюції глобальної кліматичної системи.